Сайт Білокуракинської селищної ради, Білокуракине, Луганська область
Програми, положення
Меню сайту
Категорії
Програми [36]
Положення [10]
Рішення [55]
Тендера [1]
Бюджет [8]
Бюджет
Форма входу
Пошук
Реквізити
Поштова адреса:
Білокуракинська селищна рада
пл. Т.Г.Шевченка, 4
смт. Білокуракине,
Білокуракинський район,
Луганська область, 92200
УКРАЇНА

Електронна адреса (e-mail):
bk.selrada@gmail.com
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Погода
Банери
Вітаю Вас, Гість · RSS 21.02.2018, 05:05

Головна » Статті » Програми

ПРОГРАМА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки
ПРОГРАМА
ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Назва: Програма охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді на 2011 – 2016 роки (далі – Програма).

2. Підстава для розроблення Програми:
- Конституція України;
- Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
- Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”;
- Водний кодекс України;
- Земельний  кодекс України;
- Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затверджені постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР;

3. Розробник Програми: Білокуракинська селищна рада

4. Виконавці Програми: Білокуракинська селищна рада, Білокуракинська дільниця ВП Старобільського управління ТОВ «Луганськвода» (далі – Білокуракинська дільниця управління ТОВ «Луганськвода»),   інвестори (за згодою).

5. Термін реалізації Програми: 2012 – 2016 роки.

6. Перелік бюджетів та інших джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми:
- селищний бюджет;
- обласний бюджет;
- державний бюджет;
- інші кошти (кошти суб’єктів господарювання, кошти інвесторів) (за згодою).

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього – 7850 тис. грн., в тому числі:
кошти селищного бюджету – 60,0 тис грн.;
кошти обласного бюджету – 2800,0 тис грн.;
кошти державного бюджету – 4600,0  тис грн.;
кошти суб’єктів господарювання – 140,0 тис грн. (за згодою);
кошти інвесторів – 250,0 тис грн. (за згодою).

2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

Селище Білокуракине протягом свого існування розвивалося як один із сільськогосподарських центрів Білокуракинського району Луганської області з незначним розвитком промисловості. При розвитку смт Білокуракине недостатньо приділялася увага питанням охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпеченню екологічної безпеки життєдіяльності людини. Починаючи з 90-х років минулого століття почалися відбуватися певні зміни в структурі промисловості селища, пов’язані із зміною форм власності на засоби виробництва і нерухомість. Зазначене може негативно вплинути на стан атмосферного повітря; на стан поводження з відходами; на якість підземних вод, що живлять питні водозабори селища. Не виключене погіршення гідрологічного стану річки Білої, що може сприяти виникненню підтоплення території селища ґрунтовими водами, вплинути на стан зелених насаджень.

Дана Програма розроблена для вирішення проблем за напрямком - Охорона водних ресурсів.

Джерелом водопостачання смт Білокуракине є підземні води, які не мають природної захищеності від забруднення.

Погіршення якості підземних вод має техногенний характер (забруднення грунтів та підземних вод в результаті викидів та скидів забруднюючих речовин, захоронення відходів, дренування господарсько фекальних вод у підземні водні горизонти при поривах каналізаційних колекторів та з вигрібних ям приватних будинків) та природний характер (хімічний склад грунтів, у яких залягають підземні води).

Вода підземних джерел не відповідає вимогам ГОСТу 2874/82 "Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством" згідно з п.2.24-171-10 та СанПіН № 136/1940 "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" за наступними показниками: жорсткість та сухий залишок. На подачу води з підвищеною жорсткістю та сухим залишком підприємство, що добуває та подає населенню воду (Білокуракинська дільниця Відокремленого підрозділу Старобільського управління ТОВ «Луганськвода»), має дозвіл Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області № Укр 5.2 Луг. від 29.12.2011 р.

Для поліпшення якості води, що подається споживачам селища, виконуються заходи, спрямовані на поліпшення якості питної води – встановлені на ВНС №1, ВНС№2, ВНС№3 прилади для пом'якшення питної води. Білокуракинська дільниця періодично проводить роботу з обваловки для герметизаціїї колодязів. Двічі на рік—весною та восени — планово хлорується вода. Щомісячно проводиться відбір проб води на аналіз. Крім того, після аварій проводиться позапланова хлорація води та беруться проби на аналіз.

Крім Білокуракинської дільниці Відокремленого підрозділу Старобільського управління ТОВ «Луганськвода», яка подає питну воду населенню смт Білокуракине, з підземних водних горизонтів воду добувають ще п'ять водокористувача.

На балансі Білокуракинської дільниці ВП «Луганськвода» управління ТОВ «Луганськвода», яке здійснює на території смт Білокуракине господарську діяльність із централізованого водопостачання та водовідведення, нараховується 18,6 км водопровідних мереж,  104 вуличних колодязя, та 12,0 км каналізаційних мереж, середній знос яких складає 70%. У 2012 році підприємство планує виконати заміну зношеного водопровода по вул. Кірова  діаметром 50 800 метрів. На очисні споруди перекачується 250 м3 скидів щодоби. Для централізованого водопостачання смт Білокуракине експлуатується 3 водозабори підземних вод: насосні станції №№ 1, 2, 3.

На території селища протікає річка Біла. Гідрологічний стан річки задовільний. Стоки до річки Білої формуються, в основному, за рахунок дощових та талих вод, що надходять з територій населених пунктів і сільськогосподарських угідь, очищених і недостатньо очищених стоків підприємств. На території селища Білокуракине скид стічних вод в поверхневі води здійснюють у бокові осушувальні канали р. Білої. Якісні санітарно-бактеріологічні показники води в річці Білій відповідають нормам ГОСТу 2171456. Річка Біла  впадає в р.Айдар м.Старобільська. Проточна вода характеризується як якісна ,  в побуті жителів селища Білокуракине  не використовується. Основна задача р.Білої – регулювання рівня води, в тому числі і підгрунтових вод. Стан поверхневих вод річки Білої, розташованої у межах селища, характеризується стабільністю якості води, і за мікробіологічними показниками відповідає вимогам.

Головними проблемами за даним напрямком є:
- зменшення забруднення підземних вод, що є джерелом питного постачання населення селища Білокуракине;
- зменшення забруднення поверхневих вод – річки Білої, що протікає по території смт Білокуракине.

3. ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, покращання стану навколишнього природного середовища у смт Білокуракине, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, забезпечення раціонального використання природних ресурсів, в тому числі вирішення питання охорони водних ресурсів смт Білокуракине.

4. АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ПРОБЛЕМУ ТА РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ (SWOT-АНАЛІЗ)

Сильні сторони (S):    

- Співробітництво з Білокуракинською районною радою та райдержадміністрацією, з Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Луганській області з питань надання фінансової допомоги селищу Білокуракине у вирішенні екологічних проблем селища, в тому чмслі з питань охорони водних ресурсів.
- Міжнародне співробітництво з окремих природоохоронних питань.
- Наявність екологічних програм на екологічно небезпечних підприємствах селища Білокуракине.

Слабкі сторони (W):
    
- Негативний вплив економічної та фінансової кризи.  
- Обмеженість фінансових ресурсів селищного бюджету, а також фонду охорони навколишнього природного середовища смт Білокуракине.
- Прийняття на державному рівні відповідних законодавчих та нормативних актів з екологічних, фінансових та інших питань, в результаті чого стає проблематичним виконання запланованих заходів та відбувається скорочення видатків на вирішення екологічних проблем селища.
- Низька зацікавленість населення проблемами охорони водних ресурсів.

Можливості (O):

- Збільшення обсягів фінансування природоохоронних заходів з селищного бюджету , а також обласного фонду охорони навколишнього природного середовища внаслідок індексації плати за забруднення довкілля.
- Залучення інвестицій та інноваційних технологій.
- Покращання стану фінансування заходів Програми через (можливе) впровадження актуальних природоохоронних нормативно-правових актів, державних програм тощо, що дасть змогу залучати кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища до фінансування велико витратних заходів.

Загрози (T):

- Виконання тільки мало витратних (або безвитратних) та швидкоокупних заходів та проектів.
- Невиконання суб’єктами господарської діяльності заходів, направлених на зниження забруднення навколишнього природного середовища, в тому числі охорону водних ресурсів.
- Прийняття на державному рівні законодавчих актів, які унеможливлюють використання коштів селищного фонду охорони навколишнього природного середовища.
- Невиконання заходів, фінансування яких передбачено за рахунок коштів інвесторів та суб’єктів господарської діяльності, із-за відсутності зацікавленості або довгострокового терміну окупності заходів.

5. ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗ’ВЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ; СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Є три альтернативні шляхи вирішення проблем:
1) Не приймати Програму, залишити все так як є, тобто не втручатися в існуючу ситуацію, не витрачати бюджетні кошти на виконання заходів з охорони водних ресурсів. В цьому разі екологічні проблеми селища не будуть вирішені. До існуючих проблем буде додаватися все більше і більше нових проблем, вирішити які селище Білокуракине вже не буде в змозі.
2) Вирішувати загальноселищні проблеми з питань охорони водних ресурсів лише за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища смт Білокуракине. В цьому разі проблеми також не будуть вирішені.
3) Третій шлях – це залучення до виконання заходів Програми коштів бюджетів всіх рівнів, коштів підприємств, коштів інвесторів, тобто всі джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством. Може бути, що це є ризикованим шляхом (з різних причин не всі джерела фінансування можуть бути задіяні), але це є дійсно вірний шлях вирішення проблеми охорони водних ресурсів селища.  

6. ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД

У цьому напрямку передбачено Програмою наступні шляхи вирішення проблем охорони поверхневих та підземних вод:

- охорона та збереження підземних вод, які є джерелом питного постачання селища Білокуракине (проведення моніторингу якості підземних вод та ліквідація забруднення підземних вод). Проведення цих заходів планується здійснити у 2013 – 2016 роках. Плануємі затрати на виконання зазначених заходів складають  260,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів селищного бюджету – 30,0 тис. грн., обласного бюджету – 230,0 тис. грн. - проведення заходів з раціонального використання підземних вод (очищення та використання підземних вод, що добуваються насосною станцією № 2) передбачається здійснити у 2013 – 2015 роках за рахунок коштів інвесторів (за їх згодою). Орієнтовна сума затрат на проведення цих заходів складає 10,0 тис. грн.
- виконання робіт, пов’язаних з ремонтом та заміною каналізаційних колекторів, пропонується здійснити у 2011 – 2015 роках за рахунок коштів відокремленого підрозділу "Луганське управління товариства з обмеженою відповідальність "Луганськвода" (за згодою) та частково за кошти обласного бюджету. Плануємі затрати – 39,0 тис. грн.
- за рахунок коштів суб’єктів господарювання (за їх згодою) пропонується здійснити у 2012 – 2015 роках заходи з охорони підземних вод від впливу полігону ТПВ та заходи з очищення стічних (зливових та промислових) вод, що скидаються до річки Білої. Орієнтовна сума витрат – 30 тис. грн.
- створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об'єктів забруднення з прибережних смуг, охорона та збереження підземних вод, які є джерелом питного постачання смт.Білокуракине. Проведення цих заходів планується здійснити у 2012 – 2016 роках. Плануємі затрати на виконання зазначених заходів складають 100 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів міського бюджету - 35 тис. грн. та обласного бюджету – 65 тис. грн.
 
Відновлення гідрологічного стану річки Білої смт Білокуракине, розчистка бокових осушувальних каналів та припинення шкідливої дії вод, з метою попередження стихійного лиха та ліквідації підтоплення грунтовими водами території селища Білокуракине на 2002 – 2015 роки.

Обсяги та джерела фінансування:

Джерела фінансування          Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн.
                                            Всього:    у тому числі по роках:
                                                           2012    2013    2014        2015     2016
Всього, у тому числі кошти:      2925,7    339     374      484,2     658,5    1070
Селищного бюджету (тис. грн.)   336       40       45        51          80        120
Районного бюджету (тис. грн.)      87,7    16       10        13,2       18,5       30
обласного бюджету (тис. грн.)   2230     260     290      380        500        800
Підприємств (тис. грн.)                202       21       26       30          45         80
Інвесторів (тис. грн.)                    70         2         3       10          15         40

7. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Головним завданням Програми є поліпшення стану навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище.

Виконання завдань у сфері охорони водних ресурсів передбачено здійснити шляхом реалізації заходів, що включають такі напрями:
- охорона та раціональне використання підземних вод, які є джерелом питного водопостачання  селища Білокуракине;
- виконання заходів, пов’язаних з ліквідацією джерел забруднень грунтів та поверхневих вод каналізаційними та стічними водами.

В результаті виконання заходів буде:
- встановлено прилади для пом'якшення питної води на ВНС №1, ВНС№2, ВНС№3.
- ліквідовано джерела забруднення поверхневих вод шляхом створення контролю за водоохоронними зонами.

8. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ НА 2012 – 2016 РОКИ

Запропоновані в Програмі заходи з охорони водних ресурсів розроблені на основі, в межах та задля розкриття принципів національної екологічної політики, визначених Конституцією України, Законом України „Про охорону навколишнього природного середовища”, Основними напрямами державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки, затвердженими постановою Верховної Ради України від 05.03.1998 № 188/98-ВР, іншими нормативно-правовими актами.

Заходи Програми не виходять за межі „Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147, та відповідають вимогам чинного законодавства України.

У межах кожного з напрямів Програми запропоновано систему природоохоронних заходів, виконання яких дозволить ліквідувати причини виникнення проблем, і сприятиме виконанню завдань, визначених Програмою. Розробка Програми здійснювалась з урахуванням наступництва та пріоритетності за співвідношенням „користь/витрати”.

9. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Джерелами фінансування передбачених Програмою природоохоронних заходів відповідно до статті 42 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” є: селищний бюджет (у тому числі кошти фонду охорони навколишнього природного середовища смт Білокуракине), обласний бюджет (у тому числі кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища), державний бюджет (у тому числі кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища), кошти суб’єктів господарювання (за їх згодою), кошти інвесторів (за їх згодою). Також у процесі виконання Програми можуть залучатися кошти з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Фінансування передбачених Програмою природоохоронних заходів з селищного, обласного та державного фондів охорони навколишнього природного середовища регламентується статтею 47 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” та Положеннями про ці фонди.

Аналіз
регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради

Назва регуляторного акта: "Про затвердження Програми охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки"
Регуляторний орган: Білокуракинська селищна рада
Розробник документа: виконавчий комітет Білокуракинської ї селищної ради.

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради «Про затвердження Програми охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді   на 2012 - 2016 роки» підготовлено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 Водного кодексу України, Земельного кодексу України, «Про охорону навколишнього природного середовища, Основними напрямами державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

1.Визначення проблеми

Необхідність розроблення програми викликана погіршенням якості підземних вод, що має техногенний характер (забруднення грунтів та підземних вод в результаті викидів та скидів забруднюючих речовин, захоронення відходів, дренування господарсько фекальних вод у підземні водні горизонти при поривах каналізаційних колекторів та з вигрібних ям приватних будинків) та природний характер (хімічний склад грунтів, у яких залягають підземні води).

2. Цілі державного регулювання

Програма направлена на збереження та поновлення водних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населення, покращання стану навколишнього природного середовища у смт Білокуракине, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, забезпечення раціонального використання природних ресурсів, в тому числі вирішення питання охорони водних ресурсів смт Білокуракине.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.
   1) Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.
Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що не будуть досягнуті цілі, які ставить перед собою селищна рада.
  2) Друга альтернатива – прийняття рішення «Про затвердження Програми охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки».
Дана альтернатива є актуальною та адекватною ситуації, що склалася та досягає поставлених завдань.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання проблеми.

Для розв’язання проблеми, зазначеної в розділі 1 цього Аналізу, пропонується прийняти селищною радою рішення про затвердження даної Програми.

Рішення встановлює:
- фінансування розробки програми здійснювати за рахунок коштів, передбачених екологічним фондом та бюджетом селища та інших коштів.
- охорона та збереження підземних вод, які є джерелом питного постачання селища Білокуракине (проведення моніторингу якості підземних вод та ліквідація забруднення підземних вод). Проведення цих заходів планується здійснити у 2013 – 2016 роках. Плануємі затрати на виконання зазначених заходів складають  260,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів селищного бюджету – 30,0 тис. грн., обласного бюджету – 230,0 тис. грн. - проведення заходів з раціонального використання підземних вод (очищення та використання підземних вод, що добуваються насосною станцією № 2) передбачається здійснити у 2013 – 2015 роках за рахунок коштів інвесторів (за їх згодою). Орієнтовна сума затрат на проведення цих заходів складає 10,0 тис. грн.
- виконання робіт, пов’язаних з ремонтом та заміною каналізаційних колекторів, пропонується здійснити у 2011 – 2015 роках за рахунок коштів відокремленого підрозділу "Луганське управління товариства з обмеженою відповідальність "Луганськвода" (за згодою) та частково за кошти обласного бюджету. Плануємі затрати – 39,0 тис. грн.
- за рахунок коштів суб’єктів господарювання (за їх згодою) пропонується здійснити у 2012 – 2015 роках заходи з охорони підземних вод від впливу полігону ТПВ та заходи з очищення стічних (зливових та промислових) вод, що скидаються до річки Білої. Орієнтовна сума витрат – 30 тис. грн.
- створення водоохоронних зон з комплексом агротехнічних, лісомеліоративних, гідротехнічних, санітарних та інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів, а також винесення об'єктів забруднення з прибережних смуг, охорона та збереження підземних вод, які є джерелом питного постачання смт Білокуракине. Проведення цих заходів планується здійснити у 2012 – 2016 роках. Плануємі затрати на виконання зазначених заходів складають 10000 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів міського бюджету - 35 тис. грн. та обласного бюджету – 6,5 тис. грн.

Відновлення гідрологічного стану річки Білої смт Білокуракине, розчистка бокових осушувальних каналів та припинення шкідливої дії вод, з метою попередження стихійного лиха та ліквідації підтоплення грунтовими водами території селища Білокуракине на 2002 – 2015 роки.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Затвердження рішення сесії «Про затвердження Програми охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки» на сесії Білокуракинської селищної ради забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

Реалізація Програми забезпечується селищною радою, виконавчим комітетом, депутатами селищної ради, іншими підприємствами, установами, організаціями та мешканцями селища Білокуракине.

Розробка рішення сесії Білокуракинської  селищної ради здійснюється за принципами:
- законності;
- гласності (відкритості та загальнодоступності);
- колегіальності.

6.Визначення показників результативності рішення

Показником результативності рішення є:
- Охорона та раціональне використання підземних вод, які є джерелом питного водопостачання селища Білокуракине;
- виконання заходів, пов’язаних з ліквідацією джерел забруднень грунтів та поверхневих вод каналізаційними та стічними водами.
- сприяння покращенню екологічних умов довкілля.

7. Обґрунтування терміну дії рішення

Строк дії зазначеного регуляторного акта не обмежений.

8. Показники результативності регуляторного акту.

Показники результативності регуляторного акту це:
- вищий рівень регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин в сфері благоустрою;
- встановлення приладів для пом'якшення питної води на ВНС №1, ВНС№2, ВНС№3.
- ліквідація джерела забруднення поверхневих вод шляхом створення контролю за водоохоронними зонами.

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.
Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння якісних показників водина території селища Білокуракине.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акту та аналізу його регуляторного впливу просимо надавати у письмовій формі:
- поштою за адресою: Білокуракинська селищна рада, смт Білокуракине, пл. Горького, 4, Луганська обл., 92200,
- факсом (06462) 2-27-38.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб та їх об’єднань приймаються протягом 30 днів з моменту опублікування.

Експертний висновок щодо регуляторного впливу регуляторного акту - рішення Білокуракинської селищної ради
"Про затвердження Програми охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки"

Проект рішення сесії Білокуракинської селищної ради „Про затвердження Програми охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді  на 2012 - 2016 роки", визначає правові, економічні, соціальні та організаційні засади з охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки та спрямоване на дотримання вимог, встановлених законодавчими актами України.

Запропонований проект Програми охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки відповідає наступним принципам регуляторної політики:

Доцільність – прийняття Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища”, визначає необхідність розроблення та затвердження місцевих (регіональних) програм у сфері охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Адекватність – вказана Програма на місцевому рівні має врегулювати відносини у сфері охорони водних ресурсів на території селища Білокуракине.

Ефективність - запропонована програма охорони водних ресурсів на території селища Білокуракине виключає можливість усунення органів місцевого самоврядування від врегулювання відносин у сфері охорони водних ресурсів.

Збалансованість – врахування інтересів суб’єктів даних правовідносин (господарювання, громадян, держави) в процесі охорони водних ресурсів на території селища Білокуракине.

Передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а саме прийняття Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища”, дозволяє суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності та вирішення питань у сфері охорони водних ресурсів натериторії селища Білокуракине на підставах та в площині правового поля.

Прозорість та врахування громадської думки – інформацію щодо обговорення проекту регуляторного акту було опубліковано на сайті Білокуракинської селищної ради в мережі Інтернет.

Зауваження та пропозиції приймалися за адресою: Білокуракинська селищна рада, смт Білокуракине, пл. Горького, 4, Луганська обл., 92200, тел. 2-20-26, до 19.03.2010 р.

Запропонований проект рішення сесії Білокуракинської селищної ради „Про затвердження Програми охорони водних ресурсів по Білокуракинській селищній раді на 2012 - 2016 роки” відповідає вимогам, встановлених ст. 4,8,34 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності" та Постанови Кабінету Міністрів України №308 від 11.03.2004 р. «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»

Голова постійної комісії з соціальних питань при Білокуракинській селищній раді  М.П. Зубков
Категорія: Програми | Додав: selrada (06.01.2012)
Переглядів: 1999
Copyright Білокуракинська селищна рада © 2018  зв'язок з адміном
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz