Сайт Білокуракинської селищної ради, Білокуракине, Луганська область
Програми, положення
Меню сайту
Категорії
Програми [36]
Положення [10]
Рішення [55]
Тендера [1]
Бюджет [8]
Бюджет
Форма входу
Пошук
Реквізити
Поштова адреса:
Білокуракинська селищна рада
пл. Т.Г.Шевченка, 4
смт. Білокуракине,
Білокуракинський район,
Луганська область, 92200
УКРАЇНА

Електронна адреса (e-mail):
bk.selrada@gmail.com
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Погода
Банери
Вітаю Вас, Гість · RSS 17.03.2018, 22:05

Головна » Статті » Рішення

Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Білокуракине

ДОГОВІР

про пайову участь (внесок) замовника будівництва (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Білокуракине

«___» _____________20__ р.

Білокуракинська селищна рада, в особі селищного голови______________________ _________________________ , що діє на підставі Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні та Регламенту Білокуракинської селищної ради, з одного боку, та__________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи

із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – «Замовник»), що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за

текстом Договору – «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:


І. Предмет Договору.

1.1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Білокуракине при здійсненні будівництва об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

1.2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування - _____________________

_________________________________________________________________________

1.3. Цільове призначення об’єкта містобудування - ____________________________

_________________________________________________________________________


ІІ. Сума договору та умови оплати.

2.1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури селища Білокуракине у розмірі_______________________________ ____________________________________________________________________грн. єдиним платежем (частинами за графіком, згідно додатку № 1) на рахунок селищної ради відповідно до розрахунку (згідно додатку № 2) у строк до «___» _________ 20__ року.

2.2 Якщо попередній розрахунок величини пайової участі було проведено

відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури селища Білокуракине здійснюється у безготівковій формі на рахунок

_______________, код _____________, МФО ______________________, ККД

_________________, банк одержувача:_______________________________________ __________________________________________

(банківські реквізити уточнюються на момент перерахування коштів).


ІІІ. Права і обов’язки сторін.

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1. розділу

2 цього Договору до «____»___________20___ єдиним платежем (частинами згідно з

Графіком оплати (додаток 2), що є невід’ємною частиною цього Договору).

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які спричиняють зміни техніко-

економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням Білокуракинської селищної ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Білокуракинська селищна рада проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

3.4. Селищна рада зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні

мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.


ІV. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного

законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку

інфраструктури селища Білокуракине Замовник сплачує пеню в розмірі 0,1 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.


V. Інші умови.

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін

шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не

допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору

майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з

яких зберігається у Замовника, другий – у Білокуракинській селищній раді.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його

виконання.

5.5. Додатки до Договору:

1. - розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створені і розвитку

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (міста, села, селища);

2. - графік оплати пайової участі (внеску) (якщо оплата проводиться відповідно до

графіка).


VІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:


Білокуракинська селищна рада

Юридична адреса:

Луганська область, смт. Білокуракине пл. Горького,4,

код ЄДРПОУ: 04335447

р/р ________________________________ в ГУДКСУ у Луганській обл..

МФО: 804013

тел.(06462) 2-27-38

Селищний голова __________ С.І. Сірик

"____” ___________________20_____р.

Замовник___________________________

___________________________________

Юридична адреса: ___________________________________ ____________________________________ _____________________________________

Код ЄДРПОУ: _________________________

ІПН: ________________________________

Св_во платПДВ:_______________________

р/р__________________________________

МФО: _________________

тел. (____)_____________________________


"____” _________________________20_____р.


Аналіз

регуляторного впливу до

проекту рішення Білокуракинської селищної ради

«Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Білокуракине»


Цей документ містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акту – рішення селищної ради «Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Білокуракине».

Аналіз регуляторного впливу складений відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».


1. Опис проблеми,

яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення.


Розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури селища вимагає комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням її технічного стану та подальшим оновленням. Будівництво (реконструкція) об'єктів соціальної сфери і житлово-комунального господарства, проведення робіт з благоустрою селища фінансується за рахунок коштів селищного бюджету. Пайові внески замовників за право реалізувати проект будівництва на території селища дасть можливість компенсувати витрати бюджету селища на відтворення інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, залучити замовників до благоустрою території смт.Білокуракине.

Порядок визначення розміру пайового внеску, його залучення та використання на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Білокуракине розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності».


2. Цілі (мета) регулювання.


Метою даного регулювання є:

- реалізація місцевої політики в сфері планування і забудови територій;

- забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища;

- комплексний підхід до рівномірного розвитку інфраструктури по всій території селища.


3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів

досягнення встановлених цілей.


У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат місцевого бюджету та подальшого занепаду інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Білокуракине, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища Білокуракине відповідно до чинного законодавства належить Білокуракинській селищій раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Білокуракинської селищної ради для виконання на території селища Білокуракине, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».


4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми.


Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів.

- застосування єдиного підходу при розрахунку розміру пайової участі, визначеного у встановлені граничного розміру коштів замовників, що залучаються до розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селище;

- чітке врегулювання прав та обов’язків сторін у договорі про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури селища Білокуракине.


5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття рішення.


Залучення забудовників до пайової участі у розвитку інфраструктури селища дозволить створити нові та реконструювати діючі об’єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території смт. Білокуракине.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску.


6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.


Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси Білокуракинської селищної ради

- збільшення надходжень на розвиток інфраструктури;

- вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку інфраструктури селища.

відсутні

Суб’єкти підприємницької діяльності

- право реалізувати свій проект будівництва на території селища;

сплата пайового внеску

Мешканці села

- право реалізувати свій проект будівництва на території селища;

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення благодійних умов для розвитку селища.

сплата пайового внеску


7.Термін дії регуляторного акту.


Рішення Білокуракинської селищної ради «Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Білокуракине» є загальнообов’язковим до застосування на території селища Білокуракине.

Потреби визначити строк дії даного акту не існує через невизначеність строків, протягом яких будуть існувати правовідносини, що регулюються цим актом.


8. Визначення показників результативності рішення.


Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акту будуть:

- розмір додаткових надходжень для використання на розвиток інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури селища;

- результати направлення пайових внесків на розвиток інфраструктури селища.


9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.


Для відстежень буде застосовано аналіз даних бюджетної звітності.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом Білокуракинської селищної ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.


Білокуракинський селищний голова   С.І.Сірик

Категорія: Рішення | Додав: selrada (01.11.2012)
Переглядів: 647
Copyright Білокуракинська селищна рада © 2018  зв'язок з адміном
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz